அடுத்த தலைமுறை நோக்கி

"நண்பர்கள் நட்பு பாராட்டும், மகத்தான மாதம் " ஆனி 2022"

நண்பர்கள் நட்பு பாராட்டும், மகத்தான மாதம் : July 2022"

1100+ வாரங்கள் கடந்து, ஐரோப்பிய காற்றலை தடத்தில், எண்ணங்களை உயிரூட்டி பிரசவமாகும் எம்மவர் உருவாக்கங்கள்..!

கவிஞர் படைப்புகளின் நயம்,சுவைகள்,தேவையான மாற்றங்கள் குறித்த கவி ஆய்வு.

1100+ வாரங்கள் கடந்து, ஐரோப்பிய காற்றலை தடத்தில், எண்ணங்களை உயிரூட்டி பிரசவமாகும் எம்மவர் உருவாக்கங்கள்..!

ஒவிய கண்காட்சிக்கான பதிவேற்றங்கள்

உங்கள் ஓவியங்களை பதிவேற்ற இதை Click செய்யவும்

cropped-first-audio-1
A2

பாமுகம் நேரலை

×

Powered by FATVTAMIL

×