பிறந்தநாள்

வாழ்த்துக்கள்

Sponcer

Happy

Birthday

பாமுகம் நேரலை | Live Broadcast

ZOOM ID : 5207156395

" பன்பொழி கற்போம், தமிழ் மொழியில் வாழ்வோம்”

SEPTEMBER - 2023

First Audio பெருகும் ஆண்டு..! 2023

1100+ வாரங்கள் கடந்து, ஐரோப்பிய காற்றலை தடத்தில், எண்ணங்களை உயிரூட்டி பிரசவமாகும் எம்மவர் உருவாக்கங்கள்..!

கவிஞர் படைப்புகளின் நயம்,சுவைகள்,தேவையான மாற்றங்கள் குறித்த கவி ஆய்வு.

பாமுகம் நேரலை