அடுத்த தலைமுறை நோக்கி

“பன்மொழி கற்றல் ஊக்குவிப்பு மாதம்”…Day 30 September

உலக மொழி பெயர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு,“பன்மொழி கற்போம், தாய் மொழியில் வாழ்வோம்”

1100+ வாரங்கள் கடந்து, ஐரோப்பிய காற்றலை தடத்தில், எண்ணங்களை உயிரூட்டி பிரசவமாகும் எம்மவர் உருவாக்கங்கள்..!

கவிஞர் படைப்புகளின் நயம்,சுவைகள்,தேவையான மாற்றங்கள் குறித்த கவி ஆய்வு.

1100+ வாரங்கள் கடந்து, ஐரோப்பிய காற்றலை தடத்தில், எண்ணங்களை உயிரூட்டி பிரசவமாகும் எம்மவர் உருவாக்கங்கள்..!

ஒவிய கண்காட்சிக்கான பதிவேற்றங்கள்

உங்கள் ஓவியங்களை பதிவேற்ற இதை Click செய்யவும்

cropped-first-audio-1
A2

பாமுகம் நேரலை

×

Powered by FATVTAMIL

×