பிறந்தநாள்

வாழ்த்துக்கள்

Sponcer

Happy

Birthday

பாமுகம் நேரலை | Live Broadcast

ZOOM ID : 5207156395

“அடையாளம் உணர்த்தும் உலக தமிழ் மொழி மாதம் - யனவரி 2023 ”

“உலக தமிழ் மொழி நாள்” - யனவரி 2ம் ஞாயிறு.

‘தாய்மொழியை வாழ்வியலாக்குவோம்’

First Audio பெருகும் ஆண்டு..! 2023

துயா் அறிவித்தல்

அமரர்

நாகேஸ்வரன் கமலேஸ்வரி

[தமிழ் செல்வி]

1100+ வாரங்கள் கடந்து, ஐரோப்பிய காற்றலை தடத்தில், எண்ணங்களை உயிரூட்டி பிரசவமாகும் எம்மவர் உருவாக்கங்கள்..!

கவிஞர் படைப்புகளின் நயம்,சுவைகள்,தேவையான மாற்றங்கள் குறித்த கவி ஆய்வு.

பாமுகம் நேரலை