1-1

இவ்வாரத் கவித் தலைப்பு

Jeya Nadesan

கவிதை நேரம்-23.11.2023 கவி இலக்கம்-1774 கல்லறை வீரனின் கனவிதுவோ —————————- தம் இன்னுயிரை

மேலும் வாசிக்க

Vajeetha Mohamed

ண்மையிலே அன்புவைத்தேன் ௨றுதியாக பொய்யென கண்டுகொண்டேன் காயங்கள் ௨௫வாக கத்திகள் தேவையில்லை சிலரது

மேலும் வாசிக்க

Selvi Nithianandan

மனமார வாழ்த்துகிறேன் (589) ஒல்லாந்து தேசத்திலே ஒற்றுமையாய் இணைதிங்கு ஓளிர்விட பா முகமாய்

மேலும் வாசிக்க

இரா.விஜயகௌரி

ஒளியின்றி ஒளிர்வெங்கு…….. விழியின்றி. ஒளியில்லை ஒளிர்வதற்கு. வழியுமில்லை வழிகாட்டும் வாழ்வின்றேல் ஒளிமுகத்தை உணர்வதெப்போ

மேலும் வாசிக்க

ஜெயாஉதயா

ஒளியின்றி ஒளிர்வெதற்கு ******************************* அறிவொளி ஆற்றலொளி அறிவியலொளி விடியல்ஒளி/ மடமை ஒழித்து மனிதம்

மேலும் வாசிக்க

Selvi Nithianandan

ஒளியின்றி ஒளிர்வெங்கு இயற்கை படைப்பிலே இதுவும் ஒன்று இணைவாய் இருப்பதும் இருசுடராய் நன்று.

மேலும் வாசிக்க

சிவரூபன்சர்வேஸ்வரி

மார்கழியாய் குளிர்ந்து.விடு <<<<<<<<<<<<<<<<< சுடரும்சுறாவளியும்கொண்டதுநம்வாழ்வு சூதும் வாதும் வைத்துக்கெடுப்பார் சாதுபோலநீ இருந்தாலும் சங்கடத்தில்சிக்குண்டுதவிக்கவைப்பார்

மேலும் வாசிக்க

Selvi Nithianandan

கார்த்திகை வந்தாலே காரிருள் வந்துசூழ காசினியும் மழையாகும் காலமும் கடந்து சென்று நேரமும்

மேலும் வாசிக்க

Vajeetha Mohamed

நான் அழுதாலும் நீதான் ௨ம்மா பிறவேண்டும் தோளோடு நீ சாய்ந்து கண்மூடித் தூங்குகின்றாய்

மேலும் வாசிக்க

Selvi Nithianandan

வலியானதே 585 நான்குவார விடுமுறை நல்லாய்த்தானும் போனதே நல்லூரான் திருவிழாவும் நன்றாயே சென்றதே

மேலும் வாசிக்க

Jeya Nadesan

கவிதை நேரம்–12.10.2023 கவி இலக்கம்–1759 வழிகாட்டிகள் ———————- எம் பெற்றோர்க்கு அடுத்தவர்கள் பெரியோராக

மேலும் வாசிக்க

Vajeetha Mohamed

தவிப்பு தோண்டாத குழிக்குள்ளே தோற்காத அலைகரைக்குள்ளே ஓயாது சுழலும் பூமி ஓர்கணமும் சலிக்காத

மேலும் வாசிக்க