222

இவ்வாரத் கவித் தலைப்பு

Vajeetha Mohamed

எச்சம் கட்டிக் காத்த பண்பாடு காலத்தால் அழித்த வீண்பாடு மூத்தபெற்றோரின் கலைப்பாடு மூழியாச்சு

மேலும் வாசிக்க

Sarvi

பிறந்த மனை…. என் வாழ்வினை ஆரம்பித்த தெய்வீக மனை… எல்லாமான பழமுதிர்ச்சோலை….ஏகானந்த வாழ்வின்

மேலும் வாசிக்க

Vajeetha Mohamed

பிறந்த மனை பழமையின் சுவடுகள் அழகு போர்த்தி ஆனந்தம் அடைகாத்தி௫ந்து சிரிப்புக்கள் சிதறிக்கிடந்த

மேலும் வாசிக்க

Selvi Nithianandan

பிறந்த மனை செம்மண் சுவருக்குள்ளே நல்லதொரு இருப்பு நாலாபுறமும் சோலைகள் நல்கீற்றாய் சிறப்பு

மேலும் வாசிக்க

சிந்திக்கவே நேரமில்லாமல் சந்திக்கவே காலம் கிடைக்காமல் முந்திக் கொண்டே வேகமாய் விந்தையாக உலகம்

மேலும் வாசிக்க

Vajeetha Mohamed

நீரழிவு எடைகுறைந்து எப்போதும் சோர்வு எடுக்கும் ௨ணவெல்லாம் ௨ண்ணாத தேர்வு மாறிப்போன வாழ்க்கை

மேலும் வாசிக்க

Selvi Nithianandan

நீரழிவு விந்தையான உலகினிலே விஞ்ஞானமும் அதிகம் விழுதுகள்போல் பலருக்கு விரும்பிடாத நோயினதுதாக்கம் சிறுவர்முதல்

மேலும் வாசிக்க

Selvi Nithianandan

தீபஒளி அடுக்காக தீபமேற்றி ஆண்டவனைஅலங்கரித்து அவனியிலேகொண்டாடும் ஆவளி திருநாளாம் புத்தாடை பட்டாசு பலகாரம்

மேலும் வாசிக்க

சக்தி சக்திதாசன்

பரந்திருக்கும் வானத்தில் குவிந்திருக்கும் கருமுகில்கள் திறந்துவிடும் அணையதனை பொழிந்துவிடும் அடைமழையாய் நிறைந்திருக்கும் எண்ணங்கள்

மேலும் வாசிக்க

v

மா வீரரே ஊர் இழந்து திரிந்தோரை உக்கார வைத்த இனம் தன்நாட்டைப் பறிகொடுத்து

மேலும் வாசிக்க