பிறந்தநாள்

வாழ்த்துக்கள்

Sponcer

Happy

Birthday

காற்றுவெளி

“சகிப்புத்தன்மை”
உங்களை சூழ உள்ளவர்களிடம்…

மிக குறைவு 6 / 21

28.57%

மிக அதிகம் 5 / 21

23.81%

வேறுபடும் 6 / 21

28.57%

அறவே இல்லை 4 / 21

19.05%

ZOOM ID : 5207156395