சாந்தினி துரையரங்கன்

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் சாந்தினி. அன்பு நிறைந்து ஆனந்தம் பொங்கி இனிதே வாழ்க்கை இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் உயர்ந்து நிறைந்து என்றும் மலர மனதார வாழ்த்துகின்றோம்..! பாமுகம் உறவுகள் அனைவரோடும்..