வியாழன் கவிதைகள்

Vajeetha Mohamed

தலைசாய்த்திடுவோம் மனிதம் நிமிரவாழ்ந்தவ௫க்காய் வீழ்ந்து துளிர்த்து விசும்பும் ௨யிர்கள் வீரச்சாவின் சாதனை விதைகள்

மேலும் வாசிக்க

Selvi Nithianandan

தலைசாய்ப்போம் (547) மனிதம் நிமிர வாழ்ந்தவருக்காய் கார்த்திகை வந்தாலே கண்ணீரும் சொரிந்துவிடும் காந்தள்

மேலும் வாசிக்க