சந்தம் சிந்தும் கவிதை

K.Kumaran

சந்தம் சிந்தும்
வாரம் 159

பரவசம்
நீராடி
நீறு பூசி
வெள்ளை வேட்டி
வெள்ளை அங்கவஸ்திரமும்

மித வண்டி
மிதித்து
எம் பெருமான்
வர்ணனை
வீதி எங்கும்
கேட்டு

அவன்
தேர்
தருசனம்
காணுகையில்
தங்கத்திற்கு
தங்கம் பூட்டி
தக தக

வெய்யோனின்
பள பளக்க
நல்லூர் கந்தா
உன் அழகில்
மெய் மறந்த
பரவசம்
எனக்கு

க.குமரன்
யேர்மனி