சந்தம் சிந்தும் கவிதை

Jeyam

காதல் கைகூடுமோ

இதயத்துள் ஆனந்த உத்தரிப்பு 

புதுவித உணர்வதன் உச்சரிப்பு 

எதற்காகவிந்த புதுத் துடிப்பு 

அதுதந்ததென்ன வாழ்க்கையில் பிடிப்பு 

எனக்குள்ளே ஏனிந்த மாற்றங்கள் 

மனதிற்குள் மகிழ்ச்சியின் ஏற்றங்கள் 

ஒருதரந்தானே அவளைப் பார்த்தேன் 

நிரந்தரமாகவேன் நினைவுள் சேர்த்தேன் 

யாரவள் விழிகளிற்கேன் பட்டாள் 

பேரழகியவள் என்னுயிரையும் தொட்டாள் 

மனக்களிப்பில் தனியாகச் சிரிக்கின்றேன்

தினந்தினம் என்னென்னமோ புரிகின்றேன் 

கொள்ளையடித்தவள் என் மனதை

சொல்லவருவாளோ தன் மனத்தை 

கொண்டகாதலும் அவளால் நிறைவேறுமோ

கண்ட கனவுகளெல்லாம் கைகூடுமோ 

ஜெயம்

28-01-2022