தலைப்பு [1,182] :22.09.2022 “பேசாமல் பேசும் உலக மொழி”

“பேசாமல் பேசும் உலக மொழி” “International Day of Sign Languages : 23rd Sept’ : ‘உலக சைகை மொழி தினம்’ [உலகில் 70 மில்லியனுக்கும் அதிகமான காது கேளாதோர். அவர்களில் 80% க்கும் அதிகமானோர் வளரும் நாடுகளில் வாழ்கின்றனர். மொத்தமாக, அவர்கள் 300க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு சைகை மொழிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.] இந்தநாளை முன்னிட்ட சிறப்பு கவிதை தலைப்பு [1,182] : ‘பேசாமல் பேசும் உலக மொழி’ 21/09 புதன் இரவு 7 மணிக்கு முன்பாக […]

14.07.2022 [1,171] : பூமிப்பந்தில் நானும்..!”

First Audio பாமுகம் : ‘உலக மக்கள் தொகை நாள்’ : World Population Day [11 July] [8 பில்லியன் உலகம் : அனைவருக்கும் நெகிழ்ச்சியான எதிர்காலத்தை நோக்கி – வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் அனைவருக்கும் உரிமைகள் மற்றும் தேர்வுகளை உறுதி செய்தல்.] இந்நாளை முன்னிட்ட சிறப்பு கவிதை தலைப்பு’ 14.07.2022 :  [1,171] : பூமிப்பந்தில் நானும்..!” [ 13/07 புதன் கிடைக்க.. > www.fatvtamil.com > வியாழன் கவிதை புத்தகம் > உங்கள் […]

”’மீளெழும் காலம்'” : 23.06.2022 : கவி தலைப்பு :

First Audio பாமுகம் : 23.06.2022 : வியாழன் கவி தலைப்பு : ‘உலக அகதிகள் தினம் June 20’ முன்னிட்ட சிறப்பு தலைப்பு :  [1,169] : ”’மீளெழும் காலம்’” [ 22/06 புதன் கிடைக்க.. > www.fatvtamil.com > வியாழன் கவிதை புத்தகம் > உங்கள் வரி.. கவிதை காணொளி : பதிவேற்றிடுங்கள்.. [What’s up +447956256636] ]    

[1,164] : ‘நிலைமாறும் பசுமை’ 12.05.2022

மே 12 : ‘சர்வதேச தாவர ஆரோக்கிய தினம்’ International Year of Plant Health 2022 முன்னிட்ட சிறப்பு கவிதை தலைப்பு [1,164] : ‘நிலைமாறும் பசுமை’ குறிப்பு : நமது ஆரோக்கியம் மற்றும் நமது கிரகத்தின் ஆரோக்கியம் இரண்டும் தாவரங்களைப் பொறுத்தது. நாம் உண்ணும் உணவில் 80% மற்றும் நாம் சுவாசிக்கும் ஆக்ஸிஜனில் 98% தாவரங்கள் ஆபத்தில் உள்ளன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தாவர பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களால் 40% உணவுப் பயிர்கள் இழக்கப்படுகின்றன. இது […]

[வாரம் 1,162] : “வேண்டும் வலிமை..! “

First Audio பாமுகம் : 28.04.2022 : வியாழன் கவி தலைப்பு: : [வாரம் 1,162] –  எங்கள் “சிறப்பு குழந்தைகள்” மேன்மை பாராட்டும், சமூக விழிப்புணர்வு மாதம் April முன்னிட்ட சிறப்பு தலைப்பு: “வேண்டும் வலிமை..! ” [ 27/04 புதன் கிடைக்க.. > www.fatvtamil.com > வியாழன் கவிதை புத்தகம் > உங்கள் வரி.. கவிதை காணொளி : பதிவேற்றிடுங்கள்.. [What’s up +447956256636] ]    

[1,159] : ‘அதனிலும் அரிது..!’

First Audio பாமுகம் : 07.04.2022 : உலக சுகாதார தினம் World Health Day முன்னிட்ட வியாழன் கவி தலைப்பு: : [வாரம் 1,158] –  “அதனிலும் அரிது..!” [ 06/04 புதன் கிடைக்க.. > www.fatvtamil.com > வியாழன் கவிதை புத்தகம் > உங்கள் வரி.. கவிதை காணொளி : பதிவேற்றிடுங்கள்.. [What’s up +447956256636] ]    

[வாரம் 1,154] –  “உன்னதமே உன்னதமாய்..!”

First Audio பாமுகம் : வியாழன் கவிதை நேரம் 10.03.2022 : March 08 உலக உன்னதர்கள் தினத்தை முன்னிட்ட சிறப்பு தலைப்பு: : [வாரம் 1,154] –  “உன்னதமே உன்னதமாய்..!” [ 09/03 புதன் கிடைக்க.. > www.fatvtamil.com > வியாழன் கவிதை புத்தகம் > உங்கள் வரி.. கவிதை காணொளி : பதிவேற்றிடுங்கள்.. [What’s up +447956256636] ]