09.08.19 Friday FATVTamil Live

09.08.19 Friday வெள்ளி “பெருமைகொள் ஆண்டு” August :  பாமுகம்:

August 30 : வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உலக தினத்தை முன்னிட்ட.. : “தேடும் எம் உறவுகளின் கவன ஈர்ப்பு மாதம்” : August 2019

இலங்கையில் தம் பிள்ளைகளை தேடும் அன்னையரின் குரலிற்கு வலுச்சேர்ப்போம்..!!

பாமுகத்தில், தவறவிட்ட நிகழ்வுகளை, youtuve ல், – london tamil radio – இணையம் firstaudio.net பக்கத்தில் எப்போதும் அனுபவிக்கலாம்..!

                        August 8 : “உலக உன்னதர்கள் தினம் : August  8                        

இந்த வாரம் 08.08.19 வியாழன் கவிதை [வாரம் 1,020] தலைப்பு: உங்கள் “விருப்புத்தலைப்பு”

[] First Audio வழங்கும், “கானக்குரல்” 2019 : 05.10.19…. []

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=QaKUc72EqOY”]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=-RT3S6nlYtU”]
Woodbridge High School – St. Barnabas Road Woodford Green IG8 7DQ
[]  []

-: ஜேர்மனி ஸ்ரீ கனகதுர்க்கை அம்மன் ஆலய வருடாந்த உற்சவம் 2019 :-

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=E0zAL1aQgtI&feature=youtu.be”]

Bank: KSK ESSLINGEN   /   IBAN: DE56611500200101308546   /   BIG: ESSLDE66XXX

              ஆலய தொலைபேசி இலக்கம்: 004970218074399               

[]

PMP 217 

ஆகியோரது பிரதான அனுசரணையுடன்,  ஐரோப்பிய பொன் மாலைப்பொழுது- PMP 217 : 19.10.19 : Germany

.

தாயக மண்ணில் “அக்கரைப்பற்று” நகரில், சிறப்பு [ PMP 218 ] : 31.08.19 சனிக்கிழமை :

.

“Sunrise Thamil”  News on 08/08 Thursday 9PM

9.45 AM : “தேவசிந்தனை” David [412], Nevis [364], Jeya[1,294], Punkaiyor Rajah [238]..

ஜனா-வின், சினி வினா 45 For 09.08.19

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=86MtCDxAfzg”]

பதிலனுப்ப:    info@firstaudio.net

அடுத்த வாரம் 12/08 திங்கள் முதல் 16/08 வெள்ளி வரை, பாமுக / லண்டன் தமிழ் வானொலி : காலை/பகல் ஒளி / ஒலி நேரலை யாவும் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும். மீளவும் 19/08 திங்கள் காலை முதல் நேரலை நிகழ்வுகள் யாவும் வழமை போல் வானலை உலாவரும்,,,, நன்றி.

9.45AM: “இன்றைய பொறிச்சொல்” :                “நிறுவு” & “நிறுவு”                   09/08

10.30AM : மும்மத “பண்ணிசை” நேரலை: 09/08
நேரலையில் இணைய: 00442081330171  Skype id- londontamilradio & Viber : 07903882650   What’s up: 07956256636 & Email: info@firstaudio.net

சந்தோஷ் ஸ்ரீதரன் :

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=uXzTvCur6GI&feature=youtu.be”]

டிலுக்சன் புவிசங்கர் :

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=R6ICnfYL-Xc”]

பொது சிந்தனைகள்: நேரலை : 09/08

“நறுக்கென்று 4 வார்த்தை” [17] : By நகுலா சிவநாதன் : 09/08

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=J6KDh6MKo3A&feature=youtu.be”]

“எண்ணத்தின் எதிரொலி 10” By இரா விஜயகௌரி.. 09/08

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=FrRD0ZgENGQ”]

“பாமுக தினக்கவி” By சிவதர்சினி ராகவன் : [1.014] : 09/08

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=5VAJuKbznR4&feature=youtu.be”]

“பாமுக தினக்கவி” By இரா விஜய கௌரி : [28] : 09/08

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=qi0fnhr291o”]

“சந்தி சிந்தி” & “தட்டிக்கொடுப்பு” 09/08

11 மணி : “கேள்விக்கணைகள்” [315] : By செல்வி நித்தியானந்தன் : நேரலை : 09/08

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=DwSJV27UN4U&feature=youtu.be”]

12 மணி: “சொல் தேடல்” [149] : By ஜெயமலர் & வசந்தா & ஜெயம் with வாணி மோகன், 09/08

[][][]

மாலை 5மணி: “மாலை மயக்கம்” By ஜனா : நேரலை Live [நேரலை] : 09/08

[]

[[[ மாலை நேர Sunrise தமிழ் ஒளி/ஒலி நேரலை யாவும் தவிர்க்கப்பட்டு,  மீள September 2ம் திகதி திங்கள் மாலை மீள ஆரம்பமாகும். ]]]

இரவு 7.45 மணி: “Sunrise இரவுச்செய்திகள்” :  STT “சிறுவர் திறமை தென்றல்” By நடா மோகன் :

9PM : நேயர் நேரலை சமூக நேரம் : 09/08  [][][] 10 மணி : வெள்ளிப்பொழுதுகள் நிறைவு: [][][]

+++++++++++ [][][] +++++++++++

08.08.19 வியாழன் கவிதை [வாரம் 1,020] தலைப்பு: உங்கள் “விருப்புத்தலைப்பு”

அடுத்தவாரம் 15.08.19 வியாழன் கவிதை [வாரம் 1,021] தலைப்பு: உங்கள் “தேடியும் வாடியும்..”
[August 30 : வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உலக தினத்தை முன்னிட்ட சிறப்பு தலைப்பு..!]
Part 1  By இரா விஜயகௌரி: 08.08.19

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=LSdujED5c7Y”]

08.08.19 வியாழன் கவிதை [வாரம் 1,020] தலைப்பு: உங்கள் “விருப்புத்தலைப்பு”

அடுத்தவாரம் 15.08.19 வியாழன் கவிதை [வாரம் 1,021] தலைப்பு: உங்கள் “தேடியும் வாடியும்..”
[August 30 : வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உலக தினத்தை முன்னிட்ட சிறப்பு தலைப்பு..!]
Part 2 தொகுப்பில் : நகுலா சிவநாதன் : 08.08.19

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=uUSmNcCAjNk”]

“மகரந்த சிதறல்” [447] : By நவஜோதி யோகரட்ணம் :

“வல்லமை தாராயோ” By நிலா : நேரலை : 07/08

Part 2 : 08/08

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=tztRAIbjFDk”]

Part 1 : 07/08

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=sgxUeOpG5iI”]

[][][] 08/08 வியாழன் FATV பாமுக நிகழ்வுகள் [][][]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=reES7UqqxnU”]

[][][] 08/08 வியாழன் FATV பாமுக நிகழ்வுகள் [][][]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=sDFdcS3suro”]

[][][] 08/08 வியாழன் FATV பாமுக நிகழ்வுகள் [][][]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=L_hJsXMko1k”]

[][][]

வியாழன் இரவு 7 மணி: 18/07
சிறப்பு சந்திப்பு : :சினம் கொள்” எம்மவர் கனேடிய திரைப்பட இயக்குனர்
ரஞ்சிற் ஜோசப் Canada

“இன்றைய விருந்தினர் : Denmark எழுத்தாளர் “ஜீவகுமாரன்”
நேரலை அறிமுகம்: ஜெயா நடேசன் : Germany

[எங்கள் சிறப்பு குழந்தைகள், அவர் பெற்றோர் சமூக விழிப்பு மாதம்] — சிறப்பு நேரம்– இன்றைய விருந்தினர்: திருமதி கிருஷாந்தி நாராயணமூர்த்தி அவர்கள்:”]
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=sIVdknDCTR4″]

“காற்று வெளி [297]” By நடா மோகன் : 21.03.19
-: வாழ்வியல் அஞ்சலில், இளையோர் கைபிடித்து..:-
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=mAHCxKz8rnA”]

[][][]