சந்தம் சிந்தும் கவிதை

[வாரம் 1,154] –  “உன்னதமே உன்னதமாய்..!”

First Audio பாமுகம் : வியாழன் கவிதை நேரம் 10.03.2022 : March 08 உலக உன்னதர்கள் தினத்தை முன்னிட்ட சிறப்பு தலைப்பு: : [வாரம் 1,154] –  “உன்னதமே உன்னதமாய்..!”
[ 09/03 புதன் கிடைக்க.. > www.fatvtamil.com > வியாழன் கவிதை புத்தகம் > உங்கள் வரி.. கவிதை காணொளி : பதிவேற்றிடுங்கள்.. [What’s up +447956256636] ]