பாமுக நேரலை

Video Guide For Quiz By Web Master

STEP 01

Create An Account

நீங்கள் எவ்வாறு ஒரு Account யை புதிதாக பதிவு செய்யலாம்.

STEP 02

Login Account

கேள்வி விடைகளை பதிவேற்ற எவ்வாறு நீங்கள் login செய்யலாம்.

STEP 03

Add Title for the Quiz

நீங்கள் எவ்வாறு உங்கள் தலைப்பை பதிவேற்றம் செய்யலாம்

STEP 04

Add Question & Answers

நீங்கள் எவ்வாறு கேள்வி விடைகளை பதிவேற்றம் செய்யலாம்

STEP 05

How to Duplicate Slide.

நீங்கள் Duplicate என்ற Option யை பயன்படுத்தி இலகுவாக செய்யலாமா ?

STEP 06

Change Color Or Image

நீங்கள் எவ்வாறு Image / Color யை பயன்படுத்தி அழகாக்கலாம்

STEP 07

How to Present the Quiz Program

நீங்கள் எவ்வாறு கேள்வி விடைகளை Viewers க்கு (Present) காட்சிப்படுத்தலாம்.

STEP 08

How to Upload the Quiz Program to Firstaudio.net

நீங்கள் எவ்வாறு இணையத்தளத்திற்கு பதிவேற்றம் செய்யலாம்

STEP 09

How to give Images As Answers ?

உங்கள் Quiz இல் நீங்கள் எவ்வாறு படங்களை விடையாக குடுக்க முடியும் ?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

NADAMOHAN

Next PMP - 302

Days
Hours
Minutes
Seconds

அழகிய மலா்களின் பொன்மாலைப்பொழுது

Video Guide For Youtube

By Web Master

Create An Account

YouTube இல் எவ்வாறு புதிய Account யை Create பண்ணலாம்

Create Youtube Channel, Uplaod Videos & Linked to FirstAudio Channel

FirstAudio YouTube இல் உங்கள் Youtube Channel இலிருந்து எவ்வாறு வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்யலாம்

Video Guide For Quiz

By Web Master

Create An Account

நீங்கள் எவ்வாறு ஒரு Account யை புதிதாக பதிவு செய்யலாம்.

Login Account

கேள்வி விடைகளை பதிவேற்ற எவ்வாறு நீங்கள் login செய்யலாம்.

Add Title for the Quiz

நீங்கள் எவ்வாறு உங்கள் தலைப்பை பதிவேற்றம் செய்யலாம்

Add Question & Answers

நீங்கள் எவ்வாறு கேள்வி விடைகளை பதிவேற்றம் செய்யலாம்

How to Duplicate the Slide.

நீங்கள் Duplicate என்ற Option யை பயன்படுத்தி இலகுவாக செய்யலாமா ?

Change Color Or Image

நீங்கள் எவ்வாறு Image / Color யை பயன்படுத்தி அழகாக்கலாம்

How to Present the Quiz Program

நீங்கள் எவ்வாறு கேள்வி விடைகளை Viewers க்கு (Present) காட்சிப்படுத்தலாம்.

How to Upload the Quiz Program to Firstaudio.net

நீங்கள் எவ்வாறு உங்கள் Presentation யை இணையத்தளத்திற்கு பதிவேற்றம் செய்யலாம்

How to give Images As Answers ?

நீங்கள் எவ்வாறு படங்களை விடையாக குடுக்கமுடியும் ?

×

Powered by FATVTAMIL

×