எமது கவிஞா்களின்

Vajeetha Mohamed

பசி பசியாறா பசிகள் வயிற்றோடு வலிகள் காமத்தின் பசிகள்

Vajeetha Mohamed

சி பசியாறா பசிகள் வயிற்றோடு வலிகள் காமத்தின் பசிகள்

சிவதர்சனி

வியாழன் கவி 1670! பசி குறும்படம் சுருக்கெனத் தைத்தது

Selvi Nithianandan

பசி (526) உயிர்களின் அத்தியாவசியமும் அன்றாடம் தேவையானதும் உணர்வின்

Jeya Nadesan

கவிதை வாரம்-11.08.2022 கவி இலக்கம்-1555 பசி ——————– பசி

க.குமரன்

வியாழன் கவி ஆக்கம் 93 பசி வெற்றிட வயிற்றில்

வசந்தா ஜெகதீசன்

சித்திரம் பேசுதடி….. செழிப்பில் செதுக்கிய வனப்பு செம்மையில் பசுமைக்

இரா விஜயகௌரி

ஆற்றலும் ஆளுமையும் ……. பேராற்றல் மிக்கவனே மனிதன் பேருண்மை

Selvi Nithianandan

மிதிவண்டி 525 மிதிக்கட்டையில் கால்வைத்து மனித சக்தியால் உந்தப்பட்டும்

Jeya Nadesan

கவிதை நேரம்-04.08.2022 கவி இலக்கம்-1551 என் மனதில் நட்பின்

Vajeetha Mohamed

௨லகாளும் நட்பே நிழல் போன்ற நிஜம் சுயநலமில்லா நெறி

நகுலா சிவநாதன்

உலகாளும் நட்பே.! உள்ளம் இணைந்திருக்கும் உறுதி யங்கே பூத்திருக்கும்

சிவதர்சனி

வியாழன் கவி 1662! உலகாளும் நட்பே! ஆளும் அன்பினில்

Jeya Nadesan

கவிதை நேரம்-28.07.2022 கவி இலக்கம்-1547 உலகாளும் நட்பே ———————–

Selvi Nithianandan

உலகாளும் நட்பே 0 525) புவனத்தில் பலமாய் பலவீனமாய்

சக்தி சக்திதாசன்

பாமுகத்தின் கவித் தோட்டத்திலே பூச்சொரியும் கவிச் சந்தத்திலே தேனுறும்

இரா விஜயகௌரி

உலகாளும் நட்பே………,,, நட்பென்ற மெல்லிழையை நனி சிறக்க தொடுத்தொருக்கால்

வசந்தா ஜெகதீசன்

கோடையும் குளிர்மையும்…. இயற்கையின் இயல்பு இல்லையேல் தவிப்பு வெப்பத்தின்

Vajeetha Mohamed

இன்னும் நாவு ஊறுதடி வயல்பரப்பு வெளியினிலே வயல்௨ழுதப் போனவரே

இரா விஜயகௌரி

பிரியாத உறவுகள் விரியாதகனவுகளோடு நித்தமும் பயணிக்கும் பிரியாத உறவுகள்

Selvi Nithianandan

தொலைந்ததா அல்ல தொலைத்ததா 523 நாட்டை பிடிச்ச சனியனும்

Jeya Nadesan

கவிதை நேரம்-21.07.2022 கவி இலக்கம்-1543 மனதின் நினைவுகள் ————————–

நகுலா சிவநாதன்

பூமிப்பந்தில் நானும் பூமிப்பந்தில் சுழலும் வாழ்வு புடம் போடும்

ரஜனி அன்ரன்

“ பூமிப்பந்தில் நானும் “……கவி……ரஜனி அன்ரன் (B.A) 14..07.2022

இரா விஜயகௌரி

உலகப்பூமிப்பந்தில் நானும்…….. பூமிப்பந்தில் நானும் இங்கு பல்லின உயிர்தனில்

சிவதர்சனி

வியாழன் கவி 1644! பூமிப்பந்தில் நானும்! பூமிப்பந்தில் நானும்

Jeya Nadesan

கவிதை நேரம்-14.07.2022 கவி இலக்கம்-1539 பூமிப் பந்தில் நானும்

Selvi Nithianandan

உலகப் பூமிபந்தில் நானும் (522) சுற்றிச் சுழலும் பூமியிலே

Vajeetha Mohamed

எப்ப வ௫வீங்க மச்சான் எரிபொ௫ள் வாங்கிக்கிட்டு டீசல் வாங்க

ரஜனி அன்ரன்

“ இசையின்பம் “….கவி….ரஜனி அன்ரன் (B.A)……30.06.2022 இசைக்கெனத் தனிமொழி

இரா்விஜயகௌரி

மௌனத்தைக் கிழித்தெறி மௌனப்பூட்டுக்குள் உன் எண்ணச்சிறகுகளை. சிறைப்படுத்தி விரிந்த

சிவதர்சனி

வியாழன் கவி 1650! இன்னும் என்ன வேண்டும்! உள்ளங்கைக்குள்

Selvi Nithianandan

மிளகாய் (521) காய்கறிகளில் ஒன்றானாய் காரத்தின் அதிகரிப்புக் சிறப்பானாய்

Jeya Nadesan

கவிதை நேரம்-30.06.2022 கவி இலக்கம்–1535 மனித வாழ்வு வளம்

க.குமரன்

வியாழன் கவி ஆக்கம் 92 மறுப்புக்கள் மன்னிக்கப்படலாமா ?

vajeetha Mohamed

மீளெழும் காலம் சதியென பல வலைகள் படையென பல

நகுலா சிவநாதன்

மீளெழும்காலம் கறைபடிந்த போரின் தாக்கம் கலகங்களையும் ஏக்கங்களையும் காவியே

Jeya Nadesan

கவிதை நேரம்-23.06.2022 கவி இலக்கம்-1531 மீளெழும் காலம் ———————-

Selvi Nithianandan

மீளெழும் காலம் (520) அவதியாய் ஓடி வந்து அகதி

சிவதர்சனி

வியாழன் கவிதை நேரம்! கவி இலக்கம்-1646 மீளெழுங்காலம்! அகத்தைத்

இராவிஜயகௌரி

மீண்டெழும் கனவுகளை மாண்டெழும் பொழுதுகள் துரத்தி கொண்டெழும் வீரியக்

க.குமரன்

வியாழன் கவி ஆக்கம் 91 மீளெழும் காலம் அகதி

இராவிஜயகௌரி

அறியாமை. வாழ்வின் பெருந்துன்பம் நொடிகள் தோறும் மாறி. எழும்

தர்ஜினி

கோடை அழகில் கோடை அழகை காணும் கண்கள் வாடும்

தர்ஜினி

கோடை அழகில் கோடை அழகை காணும் கண்கள் வாடும்

க.குமரன்

வியாழன் கவி கரடி அச்சம் தரும் கரடி அழகான