“நிதியின்றி அமையாது இவ்வுலகம்”

இளையோரையும் நம்மையும் படைப்புகளாகவும், வாழ்வியலாகவும் உருவாக்க வளம் தரும் இத்தளம், உங்கள் ஆதரவு தொழில்நுட்பதிறனில் தொடர்ந்தும் வளர உங்கள் ஆதரவு இன்றியமையாது. அறிவித்தல்கள், வாழ்த்துக்கள், விளம்பரங்கள், மற்றும் ஆதரவு அனுசரணைகள் இணைத்தும் பெரிதும் வளம் சேர்க்கலாம். தரவல்ல ஏனையோரையும் ஊக்கப்படுத்தி உரம் சேர்க்கலாம். மிக்க நன்றி.

£1,046
raised
21
donations
£10,000
goal

How much would you like to donate? As a contributor to FIRSTAUDIO.NET we make sure your donation goes directly to supporting our cause.

£
Who's giving today?
We’ll never share this information with anyone.
Personal Info

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to pay using your PayPal account, or with a credit or debit card. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Donation Total: £1