30.09.19 Monday FATVTamil Live

30.09.19 Monday திங்கள் “பெருமைகொள் ஆண்டு” September : பாமுகம்:

September 2019 : September பன்மொழி கற்றல் ஊக்குவிப்பு மாதம்… International Translation Day 30 September / உலக மொழி பெயர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, “பன்மொழி கற்போம், தாய் மொழியில் வாழ்வோம்”

பாமுகத்தில், தவறவிட்ட நிகழ்வுகளை, youtuve ல், – london tamil radio – இணையம் firstaudio.net பக்கத்தில் எப்போதும் அனுபவிக்கலாம்..!

இந்த வாரம்: 03.10.19 வியாழன் கவிதை [வாரம் 1,027] : உலக மொழிபெயர்ப்பு தினம் Sept 30 முன்னிட்ட சிறப்பு தலைப்பு: “என் மொழியடி நீ”

[]

       [] First Audio வழங்கும், “கானக்குரல்” 2019 : 05.10.19…. []       

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=XtAF8MTwYiU”]

                  இந்தவாரம் சனிக்கிழமை..05.10.19                   
[][]

                PMP 217 @ Germany 19.10.19 Saturday               

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=5syhN9IPdC4&feature=youtu.be”]

ஆகியோரது பிரதான அனுசரணையுடன்,  ஐரோப்பிய பொன் மாலைப்பொழுது-          [PMP 217] : 19.10.19 : Germany

லொட்டோ டிக்கெட் பெற்றுக்கொள்ள 00492451 -9153048
இலக்கத்தில் அல்லது பாமுகம் உடன் தொடர்வு கொள்ளவும்..!
உங்கள் ஆதரவிற்கு மிக்க மிக்க நன்றி .

[]

First Audio-வின், Swiss பாமுக உறவுகள் வழங்கும்: PMP 219 : பொன் மாலைப்பொழுது 2019

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=XLKrWvCMxYk”]

{{}}

First Audio & TSC தமிழ் சிறப்பு குழந்தைகள் இணைந்து வழங்கும், PMP 214Event Supported By  Henshou Isshinryu Karate Academy : @ Pilgrims way church, Pilgrims Way, Eastham E6 1HW, on 21.09.2019: – மிக சிறப்பாக நடைபெற்று, தனத்திலக்கில் பெரு வெற்றி கண்டது..! கரமிணைத்த யாபேர்க்கும் First Audio வின், அன்பு நன்றி..!!!

[]
              First Audio Germany e.v    29.09.19             
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=a7SKEcLOO30″]
 
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=l9y7MJ2GOT8″]
  இணைந்து கொள்ளும் பன்மொழி கலைச்சாரநிகழ்வு, நேற்று First Audio உறவுகள் பங்கேற்பில், மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது…

[]

7 AM : “தேவசிந்தனை” David [447], Nevis [384], Jeya[1,327], Punkaiyor Rajah [265]..

                   ஜனா-வின், சினி வினா 52 For 04.10.19                  

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=y81lo9wMyBc”]

பதிலனுப்ப:    info@firstaudio.net

[[  ]]

30.09.2019 திங்கள்: பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்..!
   அகவை 81 இராமலிங்கம் பூமணி அம்மா அவர்கள்..!   

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=iIntOao3XDE&feature=youtu.be”]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=tePsoZxSZwk&feature=youtu.be”]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=_Zsvq-fpvys&feature=youtu.be”]

– Swiss ஸ்ரீதரன் அவர்களது தாயார்..! சிவாஜினி அவர்களது மாமியார்..!
ரவீனா / அஜய் / சந்தோஷ் – அப்பம்மா..!
காற்றலை இணைப்பு : மருமகள் : சிவாஜினி ஸ்ரீதரன்..
காற்றலை சொந்தங்கள் – நாமும் இணைந்து, வாழ்த்துகின்றோம்..!    இனிய இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்…!!!!

[[  ]]

8.35AM :”ஆன்மீக பாலம்” [] : By ராமநாதன் குருக்கள் ஐயா.. : நேரலை : 23/09

[]
9.35 AM : “தேவசிந்தனை” David [447], Nevis [384], Jeya[1,327], Punkaiyor Rajah [265]..

[]

“இன்றைய பொறிச்சொல்” : “உறை” & “உறை” : 30/09

இன்றைய புதிய பாடல்: By பொன் தர்மராஜா : [713] : 30/09

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=3SzUAkwEaS4&feature=youtu.be”]

இளையோர் “வாசிப்பு அரும்பு”: 30/09

“தகவல் சாலை” By அபிநயா உருத்திரேஸ்வரன் : [255] : 29/09
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=E66x_DDW0YM&feature=youtu.be”]

“காற்று வெளி [317] : By நடா மோகன் : 29/09

முன்னர், பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் என்று வாழ்வதும், பின்னர், பிள்ளைகள் என்று அவதிப்படுவதும்…

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=w0iX2wd1j8c”]

“பாமுக தினக்கவி” By சிவதர்சினி ராகவன் : [1,041] : 30/09

“பாமுக தினக்கவி” By இரா விஜய கௌரி : [41] :

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=EppheA523IA”]

[]

பவானி-யின், “திங்கள் / செவ்வாய் படைப்புகள்” : 30/09
“தகவல் களம்” [211]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=VeZsj5f3exM&feature=youtu.be”]
“அறிய ஒரு அரிய தகவல்” : [170]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=xBw6tDcfcmE&feature=youtu.be”]
“விழிப்புத்தகவல்” : [105]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=yxf0NtF_0r8&feature=youtu.be”]
“வினோதத்தகவல்” : [70]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=bkK5B9Qg4d4&feature=youtu.be”]

[]

ஜெயா-வின், “அறிவுக்களஞ்சியம்” [246] By ஜெயா நடேசன்: 30/09 : நேரலை:

[]

12.00 மதியம் : காலை ஒளிபரப்பு நிறைவு:

“கலைச்சாரல்” [13] By சரளா விமலராஜா : 29.09.19

இரவு 8 மணி: “புல சமூக நிஜங்கள்” By VJ Bose : 30/09

இரவு 9 மணி : Sunrise இரவுச்செய்தி : Live : 30/09
“Swiss செய்திகள்” : [237]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=CDvsZkw5kDQ&feature=youtu.be”]

[][][]

தேவ சிந்தனை : 29/09

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=xH0YYDCmyfA”]

“கலைச்சாரல்” [13] By சரளா விமலராஜா : 29.09.19
விருந்தினர் : ஜதீஸ் மோகராஜா : “உதயம்” விழிப்புணர்வற்றோர் இல்லம் : மட்டக்களப்பு :

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=K3hnezjSyIU”]

“புதிரோடு விளையாடு” Part 49 : By நடா மோகன் : 29/09
சிறுவர், இளையோரின், பொது அறிவு விளையாட்டு:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=UHWtLQnwOQI”]
[][]

STT “சிறுவர் இளையோர் திறமை தென்றல்” : OVP மற்றும் “வாசிப்பு அரும்பு” 29/09

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=hd7HNUwcKcA”]

“Sudar OVP Club” : Live : First Audio With சுடர் கலைப்பள்ளி :

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=jjZzcebajHM”]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=Mugnr4KKxGo”]
OVP Club : Level 1 Topic for 06.10.19 : “எனது நண்பர்கள்” “My Friends” :
OVP Club : Level 2 Topic for [29] 06.10.19 : “உங்கள் நாட்டின் மிகப்பெரிய Super Market Chain Store எது? அது பற்றி 5 முதல் 10 தரவுகள் [Facts] தேடி எழுதுங்கள்..! Which is the biggest Super Market Chain Store in England? Search and find 5 to 10 facts of that Super Market..!

[][][]

“காற்று வெளி” [316] : By நடா மோகன் : 23/09
இதுவரை நீங்களும் இப்படி செய்த ஒருவரா?

July மாதம்:
“கலைச்சாரல்” [10] : By சரளா விமல்ராஜா : 05/08 : விருந்தினர்:
அபிராமி உருத்திரேஸ்வரன் : நடனம் & மருத்துவ மாணவி. [Swiss]
https://www.youtube.com/watch?v=S1pcAf4bnMg&t=6s

“கலைச்சாரல்” [09] : By சரளா விமல்ராஜா : 29/07 : விருந்தினர்:
ஸ்ரீலா சிவதாஸ் & ஸ்ரீஜன் சிவதாஸ் : இளம் இசைஞர்கள் சுவிஸ்
https://www.youtube.com/watch?v=6I5OFODCKu8&t=6s

“கலைச்சாரல்” [03] : By சரளா விமல்ராஜா 17.06.19
விருந்தினர்: ராகவி மோகன் : இளம்கலை ஆசிரியர் London
https://www.youtube.com/watch?v=5VskgahwHD4&t=6s

“கலைச்சாரல்” [04] : By சரளா விமல்ராஜா 17.06.19
விருந்தினர்: கீர்த்தி விமலராஜா : நடனம் Swiss
https://www.youtube.com/watch?v=quN64uVRf3k&t=6s

[]

“காற்று வெளி [311] : By நடா மோகன் : 28/07
-தமிழ் படித்தால் பணம் பண்ணலாமா?- இதோ இன்னொரு சாட்சி..!
https://www.youtube.com/watch?v=AJ1AhYJ19ww&t=2s

[][][]
மூத்தோர் மாதம்” சிறப்பு சந்திப்பு [20] : 14.04.19
திரு. அருளானந்தம் அவர்கள் (இலங்கை)!
[ Netherland வதனி அவர்களது தந்தையார் ]
https://www.youtube.com/watch?v=_puNzB9pbZ8&t=3s

[][][] [][][]