12.05.19 Sunday FATVTamil STT Live

12.05.19 Sunday “பெருமைகொள் ஆண்டு” “உழைப்பு ஊக்குவிப்பு சிறப்பு மாதம்”

12/05 ஞாயிறு : உலக மக்களின் ஒப்பற்ற சக்தி : உயிரளித்த முதல் தெய்வம் : “”அம்மா”” தின வாழ்த்துக்கள்..!

பாமுகத்தில், தவறவிட்ட நிகழ்வுகளை, youtuve ல், – london tamil radio – பக்கத்தில் எப்போதும் அனுபவிக்கலாம்..!

May மாதம்: “உழைப்பு ஊக்குவிப்பு சிறப்பு மாதம்” -: உழைப்பில் உயர்வு காணும் மாற்றம் குறித்த விழிப்புணர்வு மாதம்:- ஐரோப்பாவில், உழைப்பில் உயர்வு கண்ட, கண்டுவரும் எம்மவர்களை இனம்கண்டு, கெளரவிக்கும் நாட்கள்.. எம் ஐரோப்பிய தமிழ் சூழலில் பலரையும் இதுவிடயத்தில் ஊக்குவிக்கும் உன்னத தருணங்கள்..!!

[]

அடுத்தவாரம் 16.05.19 கவிதை நேரம் [வாரம் 1008] : உங்கள் “விருப்புத்தலைப்பு”00442081330171 Skype id- londontamilradio & Viber : 07903882650 Email: info@firstaudio.net : What’s up : (0)7956256636

[] First Audio வழங்கும், “கானக்குரல்” 2019 : விரைவில்…. []

                       PMP 215 @ Coventry on 06.07.2019                   

7மணி: “தேவசிந்தனை” David [339], Nevis [291], Jeya[1,257], Punkaiyor Rajah [187]

7.45AM : “காற்று வெளி [304] : By நடா மோகன் : 12/05

8AM : “புதிரோடு விளையாடு” Part 34 : By நடா மோகன் : 12/05
சிறுவர், இளையோரின், பொது அறிவு விளையாட்டு:
[ இன்றைய புதிர் வினாக்களை இப்பகுதியில் நேரலையில், ஒவ்வொன்றாக காணலாம் ]

இன்றைய அல்லது அண்மைய உலக விசேட தினம் என்ன?

இன்றைய சிறுவர் புதிர் வினா (1)
இடைவெளி நிரப்பவும்: [இவை உடல் உறுப்புகள் ]
/ __ல் . / வா__. / __லை . / மூ__ கு / ___து . / ___ண்

இன்றைய சிறுவர் புதிர் வினா (1)
இடைவெளி நிரப்பவும்: [இவை உடல் உறுப்புகள் ]
/ வயி__ . / க__த்து . / __டுப்பு / மு__கு /
ஒரு எழுத்து உறுப்பு ஒன்று தருக.. __

 

இன்றைய சிறுவர் புதிர் வினா (2)
தமிழ் சொற்கள் தருக..!
Sun……… Moon::……. Star:……. Sky…….. Cloud………

இன்றைய இளையோர் புதிர் வினா (2)
தமிழ் சொற்கள் தருக..!
Country….. / World ……. / Galaxy…. / Continents….

இன்றைய சிறுவர் புதிர் வினா (3)
பொதுவாக இவை என்ன நிறங்கள்?
தக்காளி / தேசிக்காய் / வெங்காயம் / உள்ளி (பூண்டு) /

இன்றைய இளையோர் புதிர் வினா (3)
விரிவாக்கம்: Abbreviation:
1) O.D. [வங்கி பணம் சம்பந்தமானது]
2) S.O.S. [Motor Way பாதைகளில் பாவிப்பது] :

 

இன்றைய இளையோர் “சொல் தேடல் பழமொழி”
-: நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் ;-

 

9AM : STT “சிறுவர் இளையோர் திறமை தென்றல்” Live 12/05

Kavipriyan Satheswaran :  [119]

OVP மற்றும் “வாசிப்பு அரும்பு” 12/05

“Sudar OVP Club” 17 : Live : 12.05.19 With சுடர் கலைப்பள்ளி : Live

“தகவல் சாலை” By கல்யாணி கமலநாதன் : [ ]

“தகவல் சாலை” By அபிநயா உருத்திரேஸ்வரன் : [ ]

“பாமுக தினக்கவி” By சிவதர்சினி ராகவன் : [] : 12/05

“கவி அரும்பு” சந்தோர்ஷ் லோகநாதன் : [05] [இளையவர் கைபிடித்து: வசந்தா ஜெ]

“கவி அரும்பு” : நீதிநி தவகுமார் : [04] : [இளையவர் அறிமுகம்: தவமலர் க & காற்றலை]

“கவி அரும்பு” : கஸ்விகா தவசீலன் : [03] [இளையவர் கைபிடித்து: வசந்தா ஜெ]

[][][]

                        அன்னையர்  தின படையல்                      

                
      ஞாயிற்று விடியல் நாளாந்த அன்னையராய்
 அவுஸ்த்திரேலியா அன்றைய அன்னையர் தினத்தோடு
      விண்ணேற்றம் அடைந்த  சில சாமிகளும் – இனி 
அதற்காகவே  காத்திருக்கும்  தவனை முறை சீமாட்டிகளும்  
  அன்று காப்பவங்கள் காணா கண் மூடிய கனவாட்டிகள்- -இன்று 
விழித் தூக்கத்தை தொலைத்து காத்திருக்கும் மாதாக்களும்
   அன்னையர்  இல்லங்கள்   மூதாட்டிகளோடு
      வாசல் ஏக்கத்தோடு  தேடும் திரவியம்
கோப்பிக் கோப்பை 
பூ கொத்து 
      மகவு கொண்டு வரும்  கைகள் வாரி
அணைக்கும் தாயுமானவரும் 

           அன்னை இல்லாதிருப்பதாலா?..
       மாதிரி அன்னையாக கடந்த  பொழுதுகளா !
இருக்கும்வரை இயலும்—
…….            .கோசல்யா கவி ….

[][][]

வெள்ளி Sunrise செய்தி: 10/05

வெள்ளி: “சொல் விளையாட்டு” [138] By ஜெயமலர் ஜெயம், வாணி நடா மோகன் :10/05

STT “திறமை தென்றல்” With சயந்தன் & மேந்துளா :10/05

[][][]