11.06.18-Monday FATVTamil Live

-:11.06.18-Monday FATVTamil Live:-

2018 June 10 : உலகிற்கு வெளியான firstaudio.net இணையதளம் உங்களிற்கு எப்படி பயனாகிறது? உங்கள் கருத்துக்களை தயங்காமல் அறியத்தாருங்கள்.. இன்னும் சில மாற்றங்கள் வரவிருக்கின்றன. உங்கள் கருத்துக்கள் அவசியமானது..!!
முக்கிய குறிப்பு: நேரலை ஒளிபரப்பு விரைவில் ஒளிரும்.. அதுவரை youtube link இணைப்பில் காணொளியாக அனுபவிக்கலாம்..! London Thamil வானொலி அனைத்து வடிவங்களிலும் சிறப்பாக கேட்கலாம்..!

[[ ]]
8.30 AM : “ஆன்மீக பாலம்” By ராமநாதன் குருக்கள்.. நேரலை..
[[ ]]
9.30 AM : “இதய சிந்தனை” By David, Nevis Philip & JeyaNadesan : Live
[[ ]]
“எம்மவர் பாடல்”

Pon Tharmarajah : [662]

https://www.youtube.com/watch?v=3YKHkzyVfSw

https://www.youtube.com/watch?v=aShDEjJ5vxk

https://www.youtube.com/watch?v=t-u-UU9BwlM

https://www.youtube.com/watch?v=2mw8aOHxsyc

[[ ]]
“சிந்தனை”
பொது மற்றும் “ரமழான் சிந்தனை”
[[ ]]
“வாசிப்பு அரும்பு”

Santhosh Sritharan : [462]

https://www.youtube.com/watch?v=aL7nLKwoNkQ

[[ ]]

England Ilford சுடர் கலைப்பள்ளி மாணவர்கள் :
உலக தமிழ் சிறுவர் எழுத்தாளர் வாரத்திற்காக ..!!

தயாரிப்பு : பள்ளி நிர்வாகி / தலைமை ஆசிரியர் : சுசி ரகுரஞ்சன் :

[[    ]]
“விழிப்புத்தகவல்”
[[ ]]

“காற்று வெளி 265” 265 By Nada Mohan FATV 09.06.18 
குறிப்பாக புலம்பெயர் நாடுகளில், தமிழ் இளையோரின் முதன்மை தனி அடையாளம் எது?

பெற்றோர் நாடு? / தான் பிறந்த நாடு? / தான் சார்ந்த பண்பாடு? / தான் கொண்ட சமயம்? / கல்வி மொழி? / தாய் மொழி? அல்லது எது?
ஒவ்வோர்வரும் தேடல் செய்வது அவசியம்..!
உங்கள் பதில் என்ன?

 

info@firstaudio.net or what’s up : 07956256636

[[  ]]

“பாமுக தினக்கவி”

Sivatharsini Rahavan : [726]  11/06

https://www.youtube.com/watch?v=2VYbB6alXbk

[[    ]]
பவானி-யின் “திங்கள் படைப்புகள்”
“தகவல் களம்” [170]

https://www.youtube.com/watch?v=jZoNyxcbasE

“விழிப்புத்தகவல்” [65]

https://www.youtube.com/watch?v=W3hTVv-6870

[[ ]]
“மனம் கனிந்த தட்டிக்கொடுப்புகள்” – நேரலை :
[[ ]]
ஜெயா-வின் “அறிவுக்களஞ்சியம்” By Jeya Nadesan : நேரலை..
[[ ]]
வாணி-யின் “தமிழோடு விளையாடு” : நேரலை :
[[ ]]
இரவு:
8மணி : “புல சமூக நிஜங்கள்” By VJ Bose : நேரலை :

[[     ]]

9மணி: Sunrise Thamil News : நேரலை :

https://www.youtube.com/watch?v=qMq5pTyzitY

++++++ [[ ]] ++++++

கடந்த நாள் மற்றும் கடந்தவார நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் யாவும் :
இதே First Audio இணையத்தில், அதற்குரிய பெயர்களில் எப்போதும் அனுபவிக்கலாம்:
++++++ [[ ]] ++++++
நேற்றைய 10.06.18 ஞாயிறு 7.30 மணித்தியால முழு நிகழ்வுகள்…

[[ ]]