10.01.17 Tuesday Fa-Tv-Tamil

10-01-17-tuesday

10.01.17  TUESDAY FA- TV- TAMIL

10.01.17  இன்றைய செவ்வாய் பாமுக நிகழ்வுகள்

12.01.17  வியாழன் கவிதை நேரம் : “893” இவ்வாரத்தலைப்பு :-
-படையலிடும் திருநாளை முன்னிட்ட சிறப்புத்தலைப்பு-                    

             ” நீ வருவாயென… “

சுருக்க வரிகளில், கவிக்கரு மனங்களை வருடட்டும்,

09.01.17 Sunrise News Live

[[    ]]

Srilankan News

Pushpakala pirabakaran

 

Swiss News-Part-78

Pavani moorthy

 

இவ்வார  12.01.17  வியாழன் கவிதை தலைப்பு…
” ”

2016 ன் தொடர்ச்சியாக, உருவாக்கும் இசையாண்டு 2017
உறவுச்ச்சொந்தங்கள் யாபேர்க்கும், இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்…!!!

[[  ]]

8.45 AM : கேள்விச்சரம்  –   தொகுப்பு சிவதர்சினி ராகவன்

[[  ]]

இன்றைய பொறிச் சொல் .

“செருக்கு செருக்கு “

[[ ]]

முடித்து வையுங்கள் .        “நோய் வந்தபோது ஒருவன் – தன் உயிரைப்பற்றி நினைக்கின்றான் .சுகமானபோது.“……………  …………. ………… முடிவு உங்கள் பக்கம் .

[[  ]]

புத்தம் புதிய நம்மவர் பாடல்கள்.

பாடல் : 993   வரி – கல்யாணி :366

 

விழிப்புத்தகவல்

சிவாஜினி சிறிதரன்: 116

 

உலகத்தமிழ் மொழிநாள் 2017  :

தமிழ்மொழி நாள் சுவிஸ் .

Madiswil

 

Germany :

 

Swiss

 

வாசிப்பு அரும்பு

Narthana : 42

Thulika Kugan: 111

Vishnaya : 697

 

அறிய ஒரு அரிய தகவல் :83

பவானி மூர்த்தி

 

வரலாற்று களம்: 53

பவானி மூர்த்தி

 

9.00 Sunrise News