09.04.13 Tuesday FA Tv Tamil Programmes :

                              09.04.2013 செவ்வாய்க்கிழமை நிகழ்ச்சிகள்:

கம் காமாட்சி அம்மன் ஆலய பிரதம குருக்கள்

கலாநிதி. சிறி ஆறுமுகபாஸ்கர குருக்கள்: இசை விழா பற்றி..!

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=30QB715s1-k”]

சரிதம் பாகம் 30:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=_sYcu-kQAw0″]

எம்மவர் பாடல்கள் மற்றும் சிந்தனைகள்: தொகுப்பு: ஷைய்பா

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=2VJZjho–GY”]

இளையோர் தகவல் பூங்கா: தொகுப்பில்: ராகவி, சங்கவி, ஷைய்பா

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=SlGhko9IfpI”]

கதம்ப மாலை : தொகுப்பு : புஸ்பவதி சிவநாதன்

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=CTGtEYE0P6Q”]