07.05.19 Tuesday FATVTamil List

07.05.19 “பெருமைகொள் ஆண்டு” “உழைப்பு ஊக்குவிப்பு சிறப்பு மாதம்”

பாமுகத்தில், தவறவிட்ட நிகழ்வுகளை, youtuve ல், – london tamil radio – பக்கத்தில் எப்போதும் அனுபவிக்கலாம்..!

May மாதம்: “உழைப்பு ஊக்குவிப்பு சிறப்பு மாதம்” -: உழைப்பில் உயர்வு காணும் மாற்றம் குறித்த விழிப்புணர்வு மாதம்:- ஐரோப்பாவில், உழைப்பில் உயர்வு கண்ட, கண்டுவரும் எம்மவர்களை இனம்கண்டு, கெளரவிக்கும் நாட்கள்.. எம் ஐரோப்பிய தமிழ் சூழலில் பலரையும் இதுவிடயத்தில் ஊக்குவிக்கும் உன்னத தருணங்கள்..!!

[]

அடுத்தவாரம் 09.05.19 வியாழன் கவிதை நேரம் [1007] : தலைப்பு : “வரமெனப்பெற்றதாய்..”
[12/05 உலக “அம்மா”க்கள் தினத்தை முன்னிட்ட சிறப்பு தலைப்பு]
நேரலையில்: 00442081330171 Skype id- londontamilradio & Viber : 07903882650 Email: info@firstaudio.net : What’s up : (0)7956256636

[] First Audio வழங்கும், “கானக்குரல்” 2019 : விரைவில்…. []

PMP 215 @ Coventry on 06.07.2019

[]

Sunrise தமிழ் செய்தி : திங்கள் 06/05 இரவு பதிவு:

8.35 AM தேவசிந்தனை” David [335], Nevis [287], Jeya[1,255], Punkaiyor Rajah [184]

“இன்றைய பொறிச்சொல்” : “தடல்” & “தடல்” 07/05

“இன்றைய பாடல் By கல்யாணி கமலநாதன் [1,091] &: வரி:. [413] : 07/05

இளையோர் “வாசிப்பு அரும்பு”  சந்தோஷ் ஸ்ரீதரன் : []

   Live    “கேள்விச்சரம்” [301] : By சிவதர்சினி ராகவன்: 07/05 நேரலை:  Live   

[]

“விழிப்புத்தகவல்” [212] : By சிவாஜினி ஸ்ரீதரன் : 07/05

[]

“பாமுக தினக்கவி” By சிவதர்சினி ராகவன் : [948] 06/05

“பாமுக தினக்கவி” By சிவதர்சினி ராகவன் : [949] 07/05

“சந்தி சிந்தி”

பவானி-யின், “திங்கள் / செவ்வாய் படைப்புகள்” :

“தகவல் களம்” [199]


“அறிய ஒரு அரிய தகவல்” : [157]


“விழிப்புத்தகவல்” : [93]


“வினோதத்தகவல்” : [56]


[]

[] []

வாழ்வின் உண்மை [73] : நேரலை By க சேகர் : 07/05 : Live

உங்கள் அனுபவக் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள :
00442081330171 Skype id- londontamilradio & Viber : 07903882650 Email: info@firstaudio.net : What’s up : (0)7956256636

++++++++++++++[][][]+++++++++++++

இரவு 7 மணி:

இரவு 8 மணி: “சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு” [34] : By பா வை ஜெயபாலன்: நேரலை..
[தலைப்பு] “” 07/05 “மதம்”
info@firstaudio.net or what’s up : 07956256636

இரவு 9 மணி: Sunrise இரவுச்செய்தி : Live 07/05

++++[]++++

“ஆன்மீக பாலம்” By ராமநாதன் குருக்கள்: 06/05

“அறிவுக்களஞ்சியம்” [133] BY ஜெயா நடேசன் : 06/05

“புலசமுக நிஜங்கள்” By VJ Bose : நேரலை 06/05

“தேவ சிந்தனை on FATV : 06/05

“பாமுகம் திங்கள் நிகழ்வுகள்:” on FATVTamil 06/05

++[][][]++ ++[][][]++ ++[][][]++

“காற்று வெளி [302] : By நடா மோகன் : 01/05
“ஊட்டாமல் உண்ண பழக்குதல்” அறியாமல் செய்யும் தொண்டு
மனப்பான்மைகள், இளைய சமூகத்தின் எதிர்காலத்தையே நொண்டியாக்க
வழிசமைக்கின்றன..!! ஏன் உணர மறுக்கின்றோம்?

“காற்று வெளி [301] : By நடா மோகன் : 28.04.19
“ஊட்டாமல் உண்ண பழக்குதல்” அறியாமல் செய்யும் தொண்டு
மனப்பான்மைகள், இளைய சமூகத்தின் எதிர்காலத்தையே நொண்டியாக்க
வழிசமைக்கின்றன..!! ஏன் உணர மறுக்கின்றோம்?

“மூத்தோர்களை கொண்டாடுவோம்” -எங்கள் மூத்தோர் [18]- 09.04.19
திருமதி. ஜெயரட்ணம் [Australia]
அறிமுகம்: ஜெயா நடேசன் Germany :

“மூத்தோர்களை கொண்டாடுவோம்” -எங்கள் மூத்தோர் []- 25.03.19
திருமதி சர்வா குமாரராஜா [ UK ]

“புலசமுக நிஜங்கள்” By VJ Bose : “மூத்தோர்களைக்கொண்டாடுவோம்”
“எங்கள் மூத்தோர் {09] திருமதி புவனேஸ்வரி சபாரட்ணம் அவர்கள்:
“எங்கள் மூத்தோர் {10] திரு வாமனானந்தன் அவர்கள்:

“காற்று வெளி **[300]** : By நடா மோகன் : 14.04.19
தமிழ் புத்தாண்டு எப்போ? மீண்டும் குழப்பமா? அல்லது நடந்ததை உணர மறுக்கின்றோமா?

“காற்று வெளி [299] : By நடா மோகன் : 31.03.19 [மீண்டும்]

உடலின் வலிமை பெரியது.. மனதின் ஆளுமை மெல்லவே வளர்கிறது.. மாற்று வலிமையிலே சரித்திரம் படைப்பர்.. April மாதம் “எங்கள் சிறப்பு குழந்தைகள் மாதம்” { April 2 : “ஓட்டிசம் Autism ” உலக விழிப்புணர்வு நாள்: World Autism Awareness Week 1-7 April :

“காற்று வெளி [298] : By நடா மோகன் : 24.03.19

நாம், இயங்குகின்றோமா? இயக்கப்படுகின்றோமா? அல்லது இயங்குவதற்கு துணை நிற்கின்றோமா?

“காற்று வெளி [296] : By நடா மோகன் : 10.03.19

“உங்களுக்கு காசு கிடைக்கிறதா? நீங்கள் காசு உழைக்கின்றீர்களா? எங்களை வளர்த்துக்கொள்ளும் போது, கூடவிருக்கும் சிலரின் ஆதங்கம்..!

.

“காற்று வெளி” 295 : By நடா மோகன் : 03.03.19
[ கடந்து வந்த இளையோர் சாதனைகளின் தடயங்கள் எங்கே எனக்கேட்கிறார்கள்? ]

“காற்று வெளி” 294 : By நடா மோகன் : 17.02.19
[ சமூகமாக, மனித வாழ்வின் கொண்டாடப்பட வேண்டிய பருவம் எது? ]

“காற்று வெளி” 293 : By நடா மோகன் : 10.02.19
[ உறவுகள் இணக்கங்களும், பிணக்குகளும்..! ]

“காற்று வெளி” 292 : By நடா மோகன் : 03.02.19
[ உறவுகள் மாதம் February ]

“காற்று வெளி” 291 : By நடா மோகன் : 27.01.19
[ உலக தமிழ் இசை வாரம் ]

“காற்று வெளி 289” By நடா மோகன் : 06.01.19 :
[நிரப்பப்படாமல் தொடரும், நம் சமூக இடைவெளிகள்..]

“காற்று வெளி 288” By நடா மோகன் : 01.01.19
[ “பெருமைகொள்-2019” உள்ளதை முன்பற்றலோடு முனைப்பாக்கி உயர்வோம்..! ]

“காற்று வெளி 287” By நடா மோகன் : 31.12.18 :
“நான் மட்டும் என்பதிலிருந்து, சமூகத்திலும் விதைக்கும் எம்மவர் மாண்பு, கேள்விக்குறியானதே…!!

“காற்று வெளி 285” By நடா மோகன் : 09.12.18 :
பிள்ளைகளுக்கு, எந்த வயதில் இருந்து,
உழைக்கும் செயலூக்கம் வளர்க்கப்பட வேண்டும்?

“காற்று வெளி 284” : நடா மோகன் : 02.12.18
“உலக தமிழ் மொழிநாள் 2019” ஏன்? எதற்கு? நமக்கென்ன கடமை?

“காற்று வெளி 282” By நடா மோகன் : Live 18.11.18

“புலம்பெயர் வாழ்வில், பெற்றோர்கள், பிள்ளைகளுக்கு பெரிதும்
கொடுக்க கடமைப்பட்டிருப்பவை எவை?”

“காற்று வெளி 281” By நடா மோகன் : Live 11.11.18

-சமாளிக்க கற்றுக்கொள்ளலே வாழ்க்கையாகும்..!
[அடையாளத்தை தேடுவதும், சமாளிக்க முடிவதுமே வாழ்க்கை]
உங்கள் அனுபவம் என்ன?

“காற்றுவெளி” [279] By நடா மோகன் : 14.10.18

சுய திறன்கள் பயன்படுத்தும் வாழ்வியல் இன்று ஏன் அருகி வருகிறது?
எடுத்ததற்கெல்லாம் பணம் கொடுத்து வாழ்வியல் பெறும் நிலை ஏன் அதிகரிக்கிறது..?
சிலர் அதிக பணம் சம்பாதிக்க, பலர் விலை போய்க்கொண்டிருக்கின்றோம்..!!
ஏற்கிறீர்களா? உங்களின் விளக்கம் என்ன?

++

“காற்று வெளி 277” நடா மோகன் : 30.09.18


-மனிதனுக்கு, தனிப்படட கொள்கைகள் அவசியமா?
அவசியமானால், அது அவனுக்கா? மற்றவர்க்கா?
தன் கொள்கைகள் மற்றவர் மீது திணிப்பாகலாமா?-

“காற்று வெளி 276” நடா மோகன் : 23.09.18


“தேடலும், தொடர்தலுமே வாழ்க்கை..” சுவர் இல்லாத போதும் சித்திரம் வரைய எத்தனிப்பதே, ஆற்றல்..! :- First Audio
“பார்ப்பதில் பார்ப்பதை பார்ப்பது அல்ல அறிவு. பார்ப்பதில் பார்க்காததை பார்ப்பது தான் அறிவு” [அறிந்தது]

அறிவை விட கற்பனை மிக முக்கியம். அறிவு குறைவாக உள்ளது. கற்பனை உலகம் முழுவதையும் இணைக்கிறது :- Sir Albert Einstein
+

[][][]

ITT “அதா இதா” Prog 2 : By தமிழ் இளையோர்..!
இளையவர்களுக்கு ஊடடப்படும், பெற்றோரின் சாதி பார்த்தல் முறை ..!

[][][]

[[[[[[[[[[[[[[[[[ ]]]]]]]]]]]]]]]]

இரவு 7 மணி: மூத்தோர் மாதம்” சிறப்பு சந்திப்பு [06] : 11.03.19
திருமதி சுந்தராம்பாள் பாலச்சந்திரன் Germany
வானலை இணைப்பவர் : சாந்தினி துரை அரங்கன்