01.11.19 Friday FATVTamil Live

01.11.19  Friday வெள்ளி  “பெருமைகொள் ஆண்டு” November : பாமுகம்:       

Live Studio: Skype: londontamilradio nada.
Live Studio TP: +442081330171
Live Studio Viber: +44[(0)7903882650
On Line : www.firstaudio.net
youtube: london tamil radio
facebook : london tamil radio
Mobile App: First Audio   &   What’s up : +447956256636

அடுத்த தலைமுறையினரை முன்வைத்து, அமைதி / அபிவிருத்தி / சகிப்புத்தன்மை மற்றும் நீரிழிவு ஆகியவை உள்ளடக்கிய, எமக்காக மரணித்த அனைத்து விடுதலைப்போராளிகள் உன்னத மாதம் November : 2019

10. November
Science Day for Peace and Development :அமைதி அபிவிருத்திக்கான “விஞ்ஞான” நாள்:
14 NovemberWorld Diabetes Day : உலக “நீரிழிவு” விழிப்புணர்வு நாள் :
16. NovemberInternational Day for Tolerance : உலக “சகிப்புத்தன்மை” நாள் :
20. NovemberUniversal Children’s Day : “சிறுவர்கள்” உலக தினம் :

[]

அடுத்தவாரம்:  07.11.19  : வியாழன் கவிதை [வாரம் 1,032] : உங்கள்: “விருப்புத்தலைப்பு”.

[][][][]

First Audio-வின், Swiss பாமுக உறவுகள் வழங்கும்: PMP 219 : பொன் மாலைப்பொழுது 2019

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=XLKrWvCMxYk”]

{{}} [][]

                   ஜனா-வின், சினி வினா 55 For 01.11.19                  

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=pCnmpPMB0P0″]

பதிலனுப்ப:    info@firstaudio.net  

[][][]

                   தமிழோடு தில்லானா.    308   :   01.11.19                
அருந்தமிழ் வார்த்தை

-இரா. பாலசுப்பிரமணியம்.    01.11. 19

உங்கள் பதில்களை www.firstaudio.net கீளே Comments ல் எழுதுங்கள்…!!

[][[    ]][]

Sunrise Thamil : Night News : Thursday 31.10.19

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=gRtP2RdpF54″]

8.35AM: “தேவசிந்தனை” David [470], Nevis [410], Jeya[1,353], Punkaiyor Rajah [289], Velu Balan [30],..

தேவ சிந்தனை 1353 By ஜெயா நடேசன் : 01.11

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=7bULgvM_ysU”]

“இன்றைய பொறிச்சொல்” :              இன்று வெள்ளி தவிர்த்து, திங்கள் மலரும்…              : 01/11

[][]

-: “நமக்காக மரணித்த அனைத்து விடுதலைப் போராளிகள் மாதம்” 2019 :-

இம்முறையும் வழமை போல உயிர்ப்புள்ள பல் வகை புதிய படைப்புகளை அர்ப்பணிப்பதோடு, மிகக் குறிப்பாக, தமிழ் தாயகத்தில் மரணித்த போராளிகளின் குடும்பங்களில் இருந்து, தகுந்த கல்வி கற்கும் ஆதரவின்றித் தவிக்கும் குறைந்தது 7 இளம் மாணவர்களுக்கு, தலைக்கு 1 பவுண்ஸ் அல்லது 1 யூரோ அல்லது 1 Swiss பிராங்ஸ் என மற்றையவர்களிடமிருந்து நாமனைவரும் சேகரித்து, வழங்கும் திட்டத்தை நிகழ்வாக்கலாம்.
இதற்கென நமக்கு தெரிந்த அறிந்த பாதிக்கப்பட்டுள்ள போராளிகளின் குடும்ப பிள்ளைகளின் பெயர்களை தேடித் தரும்படி நேயர்கள் கேட்கப்படுகின்றீர்கள். அறிந்து தரும் வாய்ப்புள்ளவர்கள்வர்கள் தயவுசெய்து, 14.11.2019 ற்கு முன்பதாக, info@firstaudio.net ற்கு அறியத்தரும்படி கேட்கப்படுகின்றீர்கள்.
இத் திட்டம் ஒருமுறையானது. 31.01.2020 ற்கு முன்பதாக நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும். சேகரிப்பு கணக்கு விபரம் www.firstaudio.net இணையத்தில் பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இதய சுத்தியோடு, முயன்று நிகழ்வாக்குவோம்… யாவரும் இணைவோம்.
[]

09.30AM : மும்மத “பண்ணிசை” நேரலை: 01/11
நேரலையில் இணைய: Live Studio: Skype: londontamilradio nada.
Live Studio TP: +442081330171  /  Live Studio Viber: +44[(0)7903882650
On Line : www.firstaudio.net  /  youtube: london tamil radio
facebook : london tamil radio  /  Mobile App: First Audio   &   What’s up : +447956256636

இன்றைய புதிய பாடல் : By கல்யாணி கமலநாதன் : [1119] ” @ வரி: [428] : 01/11

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=ZUYh5Xdd4GQ&feature=youtu.be”]

By கல்யாணி கமலநாதன் : [1118] ” @ வரி: [427] :  31/10

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=eBOjqcBGhPU&feature=youtu.be”]

பொது சிந்தனைகள்: நேரலை : 01/11

[]

“எண்ணத்தின் எதிரொலி” [18] : By இரா விஜயகௌரி.. 01/11

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=eUr3WtUTiEU”]

[]

“பாமுக தினக்கவி” By சிவதர்சினி ராகவன் : [1.069] : 01/11

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=zW2EpAsYchU&feature=youtu.be”]

“பாமுக தினக்கவி” By இரா விஜய கௌரி : [52] : 01/11

“சந்தி சிந்தி” & “தட்டிக்கொடுப்பு” 01/11

11மணி : “கேள்விக்கணைகள்” : [327] By செல்வி நித்தியானந்தன் : நேரலை : 01/11

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=aKpj25Epu0s&feature=youtu.be”]

12 மணி: “சொல் தேடல்” [159]: By ஜெயமலர் & வசந்தா & ஜெயம் with வாணி மோகன் : 01/11

[][][]

மாலை 5மணி: “மாலை மயக்கம்” By ஜனா : நேரலை Live [நேரலை] : 01/11

இரவு 7.30 மணி: September

இரவு 7.45 மணி: “Sunrise இரவுச்செய்திகள்” : 01/11

STT “சிறுவர் திறமை தென்றல்” By நடா மோகன் :

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=DHO_DN-YnRo”]

9PM : நேயர் நேரலை சமூக நேரம் :

[][][] 10 மணி : வெள்ளிப்பொழுதுகள் நிறைவு: [][][]

+++++++++++ [][][] +++++++++++

31 October > World Cities Day > உலக நகரங்கள் தினத்தை முன்னிட்ட சிறப்பு தலைப்பு.. [1031]:  “மனதோடு நிழலாடும் எனது ஊர்” [என்ரை ஊர்]..
அடுத்தவாரம்:  07.11.19  : வியாழன் கவிதை [வாரம் 1,032] : உங்கள்: “விருப்புத்தலைப்பு” : Part 1 By இரா விஜயகௌரி : 31.10.19

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=sT4-fvHa1kA”]

31 October > World Cities Day > உலக நகரங்கள் தினத்தை முன்னிட்ட சிறப்பு தலைப்பு.. [1031]:  “மனதோடு நிழலாடும் எனது ஊர்” [என்ரை ஊர்]..
அடுத்தவாரம்:  07.11.19  : வியாழன் கவிதை [வாரம் 1,032] : உங்கள்: “விருப்புத்தலைப்பு” : Part 2 தொகுப்பில் : நகுலா சிவநாதன் : 31.10.19

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=m11rO86zNdo”]

மகரந்த சிதறல்” [453] By நவஜோதி யோகரட்ணம்: 24/10
விருந்தினர்:

“குடும்பம் குவலயம்: [775] : By நகுலா சிவநாதன் :நேரலை…  31/10
திருமண வயதும் – இளையோர் வாழ்க்கையும்..

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=YQ9AP7T61n0″]

[]

 “முற்றத்து மலர்கள்” [17] By சாந்தினி துரைஅரங்கன் : 31/10
விருந்தினர் :  
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=hQWmFKb0slQ”]
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=ZF1nq1SJaaM&feature=youtu.be”]
[]

[][][] 31/10 வியாழன் FATV பாமுக நிகழ்வுகள் [][][]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=8TDUIe5s0ek”]

[][][] 31/10 வியாழன் FATV பாமுக நிகழ்வுகள் [][][]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=JjLLtNbnPSQ”]

[][][] 31/10 வியாழன் FATV பாமுக நிகழ்வுகள் [][][]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=eqfd3GOtfhw”]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=qO27Al5ITxQ”]

[]

[youtube_sc url=”“காற்று வெளி [319] : By நடா மோகன் : 27/10

முதலில், “மன இருளை” அகற்றுவோம்.. https://www.youtube.com/watch?v=Z4RPbvq5etU&t=921s”]

[]